به نام خدای شهیدان اتفاق جالب، همزمان با حملــه پلیس آلبانی به پادگان اشــرف۳ فعالیت پانترک ها در فضای مجازی بسیار محــدود شــده و عجیب تر انکه چندین صفحه منتسب به ادمین های تراکتورسازی نیز متوقف شــده و پست جدیدی بارگزاری نشده است. معبرجوان عاشورایی را دنبال کنید https://eitaa.com/javanashora منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

علمی- آموزشی -دانلود کتاب سیاست روز همه چی موجوده اجناس فوق العاده Kenley10otq netz بادکنک آرایی تولد و افتتاحیه شرکت رام سیستم